Senin, 18 Oktober 2010

Ni’mat Iman Islam bagi Kaum Muslimin

Para pendengar ikhwan, Muslimin dan Muslimat

Dengarlah sungguh Allah, telah memberi ni’mat

Ni’mat Allah sangat banyak, tidaklah terbilang

Untuk seluruh makhluk, walau kafir berterang

Umpama langit bumi, matahari dan bulan

Bintang laut sungai hujan, mas perak berlian

Buah lezat bunga indah, dan tumbuh-tumbuhan

Ikan daging susu hewan, dan makan-makanan

Putra putri suami, istri dan perhiasan

Negeri subur dan ma’mur, minuman sehat badan

Maka seluruh itu, ni’mat Allah berikan

Pada manusia, tak Allah beda-bedakan

Tidak dibeda-bedakan, kafir atau musyrik

Ahli iman ahli ma’siat, atau munafik

Karena seluruh itu, sungguh di sisi Allah

Tak berharga dilempar, dibuang bagai sampah

Jika dunia berharga, setimbang sayap lalat

Pada Allah pencipta, alam dunia akhirat

Niscaya orang kafir, tak diberi walaupun

Seceguk air oleh Allah Maha Pengampun

Akan tetapi Allah, beri kaum Muslimin

Ni’mat khusus, tak diberikan pada Kafirin

Yaitu Ni’mat Iman, beserta Ni’mat Islam

Ni’mat yang terbesar, karunia Allahul ’allam

Ni’mat yang tak ternilai, khodarnya pula sangat

Manfaat bagi manusia, dunia akhirat

Di dunia orang beriman, pun Allah muliakan

Sekecil ‘amal yang baik, pun Allah hargakan

Allah Penyayang, terima dan memberi pahala

Di dunia berkah selamat, jauh dari bala

Dan orang beriman, sekian banyak ’amalnya

Maka bertambah imannya, dan keberkahannya

Bila bersedekah, walaupun sangat sedikit

Atau bertasbih, atau menengok orang sakit

Maka Allah hargai, pula memberi ganjaran

Masuk Syurga, tempat hiburan dan keni’matan

Berlipat ganda pahala, ganjaran tak terkira

Hidup kekal dalam Syurga, riang dan gembira

Inilah ni’mat Allah, khusus bagi Mu’minin

Semata-mata kelebihan Robbul ’Alamin

Ni’mat teristimewa, tidak terbandinginya

Terlebih baik dari dunia serta isinya

Sungguh Allah Maha Penyayang, dan Maha Asih

Mengarunia Kaum Muslimin, ni’mat terpilih

Maka siapa pun tak dapat, Ni’mat Iman Islam

Niscaya Allah murka, dan kutuk siang malam

Amalnya yang sholeh dan baik, Allah pun tolak

Walau sebesar gunung, sebanyak busah ombak

Walau pun membangun Masjid, dari mas berlian

‘Amalnya sia-sia, bagai abu terbangan

Tempatnya Neraka Jahanam, berkobar-kobar

Sangat pedihnya, bagai orang kafir dan inkar

Senantiasa menjerit, minta ampun tolong

Tetap Malaikat menyiksa, api menggulung

Jika Allah yang mengarunia Ni’mat Iman

Tidak dibalas syukur, tapi dengan bantahan

Niscaya hilang terbang, Iman dari dadanya

Hidup sesat, seserlacur dila’nat Tuhannya

Karena itulah, Kaum Muslimin dan Muslimat

Ingat-ingati ni’mat Allah setiap saat

Sebutlah dengan penuh rasa terima kasih

Yang tak terhingga, pada Allah Maha Pengasih

Pula dengan hormat, dan ta’dzim junjung perintah

Dan hindarkan larangan, Allah jangan dibantah

Allah senantiasa berjasa dan berbudi

Baik tidak terbatas, balaslah dengan bakti

Agar supaya Iman Islam tetap di dada

Hingga wafat aman, bahagia tidak tergoda

Di dunia istiqomah, taat ibadah bakti

Wafat husnul khotimah, masuk dalam Jannati

*

Dikutip dari Kitab BUNGA MELATI

Karangan :

Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf

sumber :/aziachmad.wordpress.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman Ke