Senin, 27 September 2010

Kumpulan Hadits Part 20

Sabda Nabi saw.: "Sesuatu yang paling aku takutkan kepadamu adalah syirik kecil. Mereka berkata: Syirik yang bagaimana itu ya Rasulullah. Sabda Nabi: ialah riya. Allah berfirman pada hari kiamat tatkala manusia dibalas amalnya: Pergilah kepada orang yang kamu berbuat riya di dunia. Dan perhatikanlah, apakah kamu memperolah pahala dari mereka". (HR. Ahmad)

Dari Jabir r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang di antara kamu sekalian telah selesai mengerjakan shalat di masjid maka hendaklah ia mengerjakan shalat sunnat di rumahnya, karena sesungguhnya dengan shalat itu Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya. (HR. Muslim)

Dari Abu Dzar r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Setiap pagi tiap-tiap ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kamu sekalian harus dikeluarkan shadaqahnya. Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap tahmid adalah shadaqah, setiap tahlil adalah shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, menyuruh berbuat baik adalah shadaqah, mencegah dari perbuatan mungkar adalah shadaqah dan semua itu bisa diganti dengan dua rakaat shalat dhuha". (HR. Muslim)

Dari Abu Huarairah r.a. katanya Rasulullah saw. bersabda: "Apabila kamu meilhat seseorang dikaruniai kelebihan dengan harta melimpah-limpah dan dengan kecantikan, maka menengok pulalah kepada orang-orang yang serba kekurangan". (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Syetan mengikat pada tengkuk kepala salah seorang di antara kamu sekalian sewaktu tidur dengan tiga ikatan. Pada masing-masing ikatan syetan itu berkata: "Tidurlah lagi malam masih panjang". Apabila orang itu bangun kemudian berdzikir kepada Allah Ta'ala maka lepaslah satu ikatan; apabila ia berwudhu maka lepaslah satu ikatan lagi; dan apabila ia shalat maka lepaslah semua ikatan itu sehingga padawaktu pagi ia akan tangkas dan tenang jiwanya; sedangkan kalau tidak, maka ia akan lesu dan malas". (HR. Bukhari dan Muslim)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Halaman Ke